dada w katowicach

warsztaty po angielsku 04.10 / 17:30

Było su­per! Nie tylko po­wstały wspa­niałe psy , ale także na warsz­ta­tach go­ści­li­śmy ekipę re­por­ter­ską RA­DIA KA­TO­WICE. Co drugi ty­dzień spe­cjalny re­por­taż z DA­DO­WYCH warsz­ta­tów w ra­diu Ka­to­wice.
zdję­cia : Ania Go­łę­biow­ska www.annagolebiowska.com

wykonanie:
redesigned

zobacz DADĘ na facebooku