ZaMASKUJ się! Warsztaty PLASTYCZNE

07.01 / 13:15

“W trak­cie kar­na­wału la­bi­ryn­tem we­nec­kich
uli­czek w opa­rach mgły i nie­wia­do­mego
prze­my­kają ta­jem­ni­cze po­sta­cie w ma­skach,
zwy­czaj każe, by ski­nąć im głową…”

zdję­cia Anna Go­łę­biow­ska Pho­to­gra­phy

wykonanie:
redesigned

zobacz DADĘ na facebooku