lato w mieście

20.08 / 19:06

IN­SPI­RA­CJE DO NA­SZYCH WA­KA­CYJ­NYCH WARSZ­TA­TÓW ZA­CZERP­NĘ­ŁY­ŚMY Z “ZE­SZY­TÓW DO DI­ZAJNU”, KTÓRE BAR­DZO SER­DECZ­NIE PO­LE­CAMY!

wykonanie:
redesigned

zobacz DADĘ na facebooku