kontakt

DADA
WARSZ­TAT
DZIE­CIĘ­CEJ TWÓR­CZO­ŚCI

GLI­WICE
ul. Zyg­munta Sta­rego 24a/10

KA­TO­WICE
ul. A.Górnika 3/5

tel. 502 317 729
mail: k.eksner@dada-art.pl
nr konta:
18 1240 1343 1111 0010 3316 1173

“ZA­PROŚ DADE DO SIE­BIE” — chcesz aby warsz­taty DADA od­były się w twoim przed­szkolu czy w szkole? Chcesz aby DADA to­wa­rzy­szyła Ci na wer­ni­sażu, na wy­sta­wie, fe­sti­walu, kon­cer­cie albo tar­gach… skon­tak­tuj się z nami!

wykonanie:
redesigned

zobacz DADĘ na facebooku